Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van [Stichting Service Projecten Tafelronde Kerkrade], gevestigd te [Kerkrade] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [41073079]. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website (webadres) bezoekt;

(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

(c) via het contactformulier contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  Naam, geboortedatum, geslacht

(b)  Adres en woonplaats

(c)  E-mailadres en telefoonnummer

(d)  Bankrekeningnummer

(e)  Gegevens over aanmelding en afspraken omtrent aanmelding

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  Nieuwsbrieven verzenden

(b)  Factuur te sturen

(c)  Benaderen voor toekomstige deelname aan projecten van de Tafelronde Kerkrade

(d)  Contact met u op te nemen of te onderhouden;