Cheque van drieduizend euro voor Caritas045

Van kerstactie tot donatie aan Caritas045

Rotaryclub Kerkrade en Tafelronde 171 Kerkrade hebben middels de gezamenlijke kerstpakketten actie veel lokale ondernemers kunnen en bovendien een mooie cheque kunnen uitreiken aan Caritas045. Deze vrijwillige organisatie deelt wekelijks warme maaltijden uit aan minima.

Samen voor een Kerstgevoel met “Sjpetsiejalietete”, onder dat motto sloegen Rotary Kerkrade en Tafelronde 171 Kerkrade de handen ineen om toch iets op touw te zetten afgelopen kerst. Normaliter spekt Kerstwereld Rolduc de kas van beide serviceclubs en kan er na afloop altijd een mooi bedrag overgeboekt worden naar een van te voren aangewezen (lokaal) goed doel. Covid-19 trok deze keer een dikke streep door deze mooie kerstbeleving en de commissie Kerstwereld ging dan ook op zoek naar een passend alternatief.

Vrij snel werden kerstpakketten samengesteld, niet zomaar standaard kerstpakketten, maar heuse “Sjpetsiejalietete” uit Kerkrade en omgeving. Jean Noël (voorzitter Rotary): Lokale ondernemers en enkele standhouders van Kerstwereld Rolduc werden benaderd en een goed doel werd gekozen: Caritas045. Een win-win situatie werd beoogd. En dat is gelukt!

Naast het steunen van lokale ondernemers in deze barre tijden wordt tevens met de opbrengst via Caritas045 het aanbieden van warme maaltijden aan minima inwoners van Kerkrade ondersteund, aldus Mark Meijer (Tafelronde). Er werden uiteindelijk ruim 550 pakketten verkocht. Daarnaast werden sponsorgelden ontvangen en alles bij elkaar opgeteld was de organisatie meer dan  tevreden over het behaalde resultaat.

Afgelopen vrijdag mocht een afvaardiging van beide clubs een cheque aanbieden van €3000,- aan deken Nevelstein als vertegenwoordiger van de betreffende kerkelijke werkgroep. Caritas045 was zeer erkentelijk met deze financiële injectie. Mede hierdoor blijft het mogelijk om elke donderdag in Kerkrade zo’n 500 warme maaltijden uit te delen.

Op de foto (vlnr): Jean Noël, voorzitter Rotary Club Kerkrade, deken Stef Nevelstein namens Caritas 045 en Mark Meijer, districtsgouverneur Nederlandsche Tafelronde.