Over Ons

Welkom op de website van Tafelronde 171 Kerkrade, ook wel Round Table 171 (RT171) genaamd, maar binnen Kerkrade natuurlijk vooral bekend als “d’r dusj va Kirchroa”. Een actieve vereniging, opgericht op 23 mei 1987, die onderlinge en internationale vriendschap bevordert en tevens stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden gedeeld om op deze wijze aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden bij te dragen. Als Kerkraadse Tafelronde proberen wij met diverse activiteiten ook ons steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarnaast zorgen wij onderling natuurlijk voor genoeg gezelligheid tijdens en buiten die activiteiten om.

Onze Tafelronde telt ca. 20 actieve leden in de leeftijd van 25 – 40 jaar. Tafelaars die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt moeten de Tafel verlaten, waardoor een permanente vernieuwing van het ledenbestand gewaarborgd is en er dus geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing is. Daarnaast dragen wij er als lokale Tafel zelf zorg voor dat ook in onze Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep om zo de samenstelling van de Tafel zo divers mogelijk te houden. Tevens houden we de juiste leeftijdsopbouw in de gaten.

Een actieve Tafelaar kan enorm veel uit zijn lidmaatschap halen. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of van een gastspreker. De kennis, inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen van iedere Tafelaar bieden iets unieks en zijn een verrijking voor je ontwikkeling.

Tafelen gaat voor ons verder dan Kerkrade en dus bezoeken we ook veelvuldig nationale en internationale tafelbijeenkomsten om ook daar ons steentje bij te dragen, met mooie vriendschappen en geweldige ervaringen als resultaat.

Adapt, Adopt, Improve

Leden

Jorn Ballas : Voorzitter

Jorn Ballas

Voorzitter

Martijn Holten : Vice Voorzitter

Martijn Holten

Vice Voorzitter

Tom van Haandel : Penningmeester

Tom van Haandel

Penningmeester

Dennis Derwall : Secretaris

Dennis Derwall

Secretaris

Roderik Schobben : Lid

Roderik Schobben

Lid

Jan-Willem Buck : Lid

Jan-Willem Buck

Lid

Tim Dautzenberg : Lid

Tim Dautzenberg

Lid

Remo Franssen : Lid

Remo Franssen

Lid

Tyas Hanssen : Lid

Tyas Hanssen

Lid

Pim Heckman : Lid

Pim Heckman

Lid

Dennis Krist : Lid

Dennis Krist

Lid

Bart Lenferink : Lid

Bart Lenferink

Lid

Stan Lux : Lid

Stan Lux

Lid

Mark Meijer : Lid

Mark Meijer

Lid

Luc Ploum : Lid

Luc Ploum

Lid

Jorren Sentjens : Lid

Jorren Sentjens

Lid

Harmen van der Star : Tafelgeweten

Harmen van der Star

Tafelgeweten

Vincent Meens : Lid

Vincent Meens

Lid