Over Ons

Welkom op de website van Tafelronde 171 Kerkrade, ook wel Round Table 171 (RT171) genaamd, maar binnen Kerkrade natuurlijk vooral bekend als “d’r dusj va Kirchroa”. Een actieve vereniging, opgericht op 23 mei 1987, die onderlinge en internationale vriendschap bevordert en tevens stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden gedeeld om op deze wijze aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden bij te dragen. Als Kerkraadse Tafelronde proberen wij met diverse activiteiten ook ons steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarnaast zorgen wij onderling natuurlijk voor genoeg gezelligheid tijdens en buiten die activiteiten om.

Onze Tafelronde telt ca. 20 actieve leden in de leeftijd van 25 – 40 jaar. Tafelaars die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt moeten de Tafel verlaten, waardoor een permanente vernieuwing van het ledenbestand gewaarborgd is en er dus geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing is. Daarnaast dragen wij er als lokale Tafel zelf zorg voor dat ook in onze Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep om zo de samenstelling van de Tafel zo divers mogelijk te houden. Tevens houden we de juiste leeftijdsopbouw in de gaten.

Een actieve Tafelaar kan enorm veel uit zijn lidmaatschap halen. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of van een gastspreker. De kennis, inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen van iedere Tafelaar bieden iets unieks en zijn een verrijking voor je ontwikkeling.

Tafelen gaat voor ons verder dan Kerkrade en dus bezoeken we ook veelvuldig nationale en internationale tafelbijeenkomsten om ook daar ons steentje bij te dragen, met mooie vriendschappen en geweldige ervaringen als resultaat.

Adapt, Adopt, Improve

Leden

Roderik Schobben : Voorzitter

Roderik Schobben

Voorzitter

Jorn Ballas : Vicevoorzitter

Jorn Ballas

Vicevoorzitter

Tom van Haandel : Penningmeester

Tom van Haandel

Penningmeester

Martijn Holten : Secretaris

Martijn Holten

Secretaris

Jan-Willem Buck : Lid

Jan-Willem Buck

Lid

Tim Dautzenberg : Lid

Tim Dautzenberg

Lid

Dennis Derwall : Lid

Dennis Derwall

Lid

Remo Franssen : Lid

Remo Franssen

Lid

Tyas Hanssen : Lid

Tyas Hanssen

Lid

Pim Heckman : Lid

Pim Heckman

Lid

Bart Janssen : Lid

Bart Janssen

Lid

Dennis Krist : Lid

Dennis Krist

Lid

Bart Lenferink : Lid

Bart Lenferink

Lid

Stan Lux : Lid

Stan Lux

Lid

Mark Meijer : Tafelgeweten

Mark Meijer

Tafelgeweten

Luc Ploum : Lid

Luc Ploum

Lid

Jorren Sentjens : Lid

Jorren Sentjens

Lid

Harmen van der Star : Lid

Harmen van der Star

Lid

Rudy Westerman : Lid

Rudy Westerman

Lid