Over Ons

Welkom op de website van Tafelronde 171 Kerkrade, ook wel Round Table 171 (RT171) genaamd, maar binnen Kerkrade natuurlijk vooral bekend als “d’r dusj va Kirchroa”. Een actieve vereniging, opgericht op 23 mei 1987, die onderlinge en internationale vriendschap bevordert en tevens stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden gedeeld om op deze wijze aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden bij te dragen. Als Kerkraadse Tafelronde proberen wij met diverse activiteiten ook ons steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarnaast zorgen wij onderling natuurlijk voor genoeg gezelligheid tijdens en buiten die activiteiten om.

Onze Tafelronde telt ca. 20 actieve leden in de leeftijd van 25 – 40 jaar. Tafelaars die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt moeten de Tafel verlaten, waardoor een permanente vernieuwing van het ledenbestand gewaarborgd is en er dus geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing is. Daarnaast dragen wij er als lokale Tafel zelf zorg voor dat ook in onze Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep om zo de samenstelling van de Tafel zo divers mogelijk te houden. Tevens houden we de juiste leeftijdsopbouw in de gaten.

Een actieve Tafelaar kan enorm veel uit zijn lidmaatschap halen. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of van een gastspreker. De kennis, inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen van iedere Tafelaar bieden iets unieks en zijn een verrijking voor je ontwikkeling.

Tafelen gaat voor ons verder dan Kerkrade en dus bezoeken we ook veelvuldig nationale en internationale tafelbijeenkomsten om ook daar ons steentje bij te dragen, met mooie vriendschappen en geweldige ervaringen als resultaat.

Adapt, Adopt, Improve

Leden

Stan Lux : Voorzitter

Stan Lux

Voorzitter

Roderik Schobben : Vicevoorzitter

Roderik Schobben

Vicevoorzitter

Tim Dautzenberg : Penningmeester

Tim Dautzenberg

Penningmeester

Jorn Ballas : Secretaris

Jorn Ballas

Secretaris

Bartjan America : lid

Bartjan America

lid

Ghislain Boumans : Lid

Ghislain Boumans

Lid

Jan-Willem Buck : Lid

Jan-Willem Buck

Lid

Dennis Eggen : lid

Dennis Eggen

lid

Tom van Haandel : Lid

Tom van Haandel

Lid

Martijn Holten : Lid

Martijn Holten

Lid

Bart Janssen : Lid

Bart Janssen

Lid

Bart Lenferink : Lid

Bart Lenferink

Lid

Mark Meijer : Lid

Mark Meijer

Lid

Luc Ploum : Lid

Luc Ploum

Lid

Steffen Schneiders : Tafelgeweten - sergeant at arms

Steffen Schneiders

Tafelgeweten - sergeant at arms

Jorren Sentjens : Lid

Jorren Sentjens

Lid

Harmen van der Star : Lid

Harmen van der Star

Lid

Rudy Westerman : Lid

Rudy Westerman

Lid

Dennis Derwall : Lid

Dennis Derwall

Lid

Tyas Hanssen : Lid

Tyas Hanssen

Lid

Dennis Krist : Lid

Dennis Krist

Lid

Remo Franssen : Lid

Remo Franssen

Lid

Pim Heckman : Lid

Pim Heckman

Lid